Naša djelatnost
Pod djelatnošću podrazumijevamo izradu elektro-razdjelnika za napajanje baznih stanica, kabelskih priključno-mjernih ormara, priključnih ormara za dizel-agregatsko napajanje i slično prema potrebama investitora.
Nadalje, vršimo instaliranje unutar baznih stanica kao i opremanje i instaliranje kontejnera za "Greenfield" stanice.
Ujedno napominjemo da vršimo montažu i usmjeravanje svih tipova antena, postavljanje koaksijalnih kabela, izradu konektorskih spojeva, grounding kit-ova, gromobranske instalacije kao i polaganje temeljnih uzemljivača s kontrolom otpora uzemljenja.
Iz područja bravarsko-metalnih radova nudimo izradu manjih konzola, nosača, antenskih prihvata i sl. uz kvalitetno pocinčavanje istih, ili izradu istih elemenata od inox-a u posebnim uvjetima montaže (blizina mora na otocima i obalnom pojasu, agresivne sredine i sl.).

Ovu ponudu za uspješnu suradnju potkrepljujemo našom višegodišnjom suradnjom sa VIPnet operaterom za kojeg smo do sada sudjelovali u izgradnji preko 800 stanica svih tipova uključujući i "repeat-erske" stanice napajane solarnom energijom kao i vjetroturbinama u kombinaciji sa solarnom energijom.

Osim radova vezanih za montaže baznih stanica i antena također imamo velikog iskustva na izvođenju svih vrsta vanjskih i unutrašnjih instalacija visokog i niskog napona, pružamo usluge servisiranja i održavanja postojećih instalacija i postrojenja, te  mjerenje i ispitivanje instalacija slabe i jake struje sa izradom pripadajuće dokumentacije.
U sklopu objekta nalazi se i proizvodni pogon za izradu i ispitivanje elektro-razdjelnika.

Naše poduzeće broji 17 djelatnika od kojih je 9 VKV električara s praktičnim iskustvom na opisanim poslovima, 2 djelatnika dip.ing.el. i 1 djelatnik ing.el. Poduzeće je u posjedu vlastitog dvoetažnog objekta s proizvodno-skladišnim prostorom površine 760 m2 i ograđenim dvorišno-parkirnim prostorom površine 300 m2 s mogućnošću pristupa za kamionski transport robe.

Iz gore iznijetog podrazumijeva se da su naši djelatnici opremljeni velikim brojem električnih ručnih alata, vlastitim agregatima za izvođenje radova na terenu,  te voznim parkom (4 kombi-vozila, nekolicina osobnih vozila) koji nam omogućavaju veliku pokretljivost i brže intervencije.
Značajno je napomenuti da zbog specifičnosti radova za mobilne operetere posjedujemo preciznu opremu za pozicioniranje antena (nagib, azimut) prema zadanim parametrima, specijalni uređaj za mjerenje karakteristika koaksijalnih kabela (Site-Master), profesionalnu alpinističku opremu za siguran rad na tornjevima i visokim objektima, te dvije vlastite pokretne skele radne visine 7 m.